Visa atnaujinti Kristuje!

Savo veikla
sekime
Kristaus
žvaigždę...

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

Akademikas Zigmas Zinkevičius

Skelbimas

Š.m. balandžio mėn. 22 d. (sekmadienį) 13.00 val. Bernardinų bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už Gervėčių krašto, Dieveniškių krašto ir kitus Pietryčių Lietuvos gyventojus lietuvius.

Primicijos

Š.m. balandžio mėn. 22 d. (sekmadienį) 12.30 val. Arkikatedroje vyks mūsų gerb. dvasinio globėjo dab. diakono Gabrieliaus Satkausko primicijos - pirmosios Jo aukojamos Šv. Mišios. Diakonas šeštadienį per Šv. Mišias 11.00 val. vyskupo bus įšventintas į kunigus. Kviečiu visus esamus ir buvusius mokyklos ateitininkus dalyvauti. Globėjas Petras Šidagis.

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 57 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Nacionalinis Gailestingumo kongresas Vilniuje

Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju beatifikacijos iškilmės Vilniuje

Vilniaus Kalvarijų vadovėlis iš Gervėčių

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai Trakuose